Wycieczka po Kazimierzu

U schyłku XV wieku Kazimierz, stanowiący wówczas oddzielne miasto, stał się świadkiem tolerancji i przenikania się dwóch kultur - chrześcijańskiej i judaistycznej. Z całego świata na krakowski Kazimierz przybywali wypędzani i prześladowani żydzi i tworzyli swoje osobne miasto wokół ulicy Szerokiej. Było ono oddzielone murami od chrześcijańskiej części Kazimierza i miało swoje wejście przy ulicy św. Józefa. Tuż przy nim znajdowała się Synagoga Wysoka, w której modlono się na pięterku. Obok biło serce miasta - ul. Szeroka, która stanowiła centrum miasta żydowskiego. O jej randze może świadczyć fakt, iż stanęły tu aż 4 synagogi, co nie miało miejsca nigdzie indziej w Europie. Najcenniejsza z nich to Stara Synagoga - muzeum poświęcone historii i kulturze polskich żydów. Do niej przylega fragment muru, oddzielający żydowskie miasto od chrześcijańskiego. Ogólnie architektura ulicy Szerokiej jak i żydowskiego Kazimierza prezentuje się znacznie skromniej od krakowskiej. Na jednym z budynków można zaobserwować napis Rubinsztain - jest to rodzinny dom Heleny Rubinsztain - królowej kosmetyków. Na końcu ulicy znajdowała się rytualna łaźnia - Wielka mykwa. Naprzeciwko znajduje się malownicza brama z hebrajskim napisem, prowadząca do Synagogi Remu - poświęconej najwybytniejszej postaci w życiu duchowym żydowskiego miasta. Otacza ją zabytkowy cmentarz z niezwykłą atmosferą ciszy i skupienia. Pobyt tutaj to chwila zadumy nad tragicznym losem mieszkańców Kazimierza. Za cmentarzem znajduje się najwęższa ulica miasta, zwana Ciemną. Przechodząc nią można trafić na ulicę Kupa, gdzie stanęła najbogatsza ongiś Synagoga Izaaka i obok druga - Kupa wzniesiona z kiesy kahalnej. Handlowano na placu nowym, wyróżniającym się budynkiem zwanym okrąglakiem, w którym mieściła się rytualna rzeźnia drobiu. Najmłodszą i najpiękniejszą z kazimierskich bożnic jest Synagoga Tempel ozdobiona witrażami i mauretańską dekoracją.


Wycieczka po Kazimierzu wraz ze zwiedzaniem Synagog Wielkiej i Remu trwa ok 2,5 godziny. Sam spacer po Kazimierzu trwa 1,5 godziny.